یاسوج ملک

امنیت بهترین حسه!


Security is the best feeling.

هیچ حسی بهتر و بالاتر از امنیت نبوده و نیست! امنیت درونی و بیرونی! مالی و اقتصادی! سیاسی و اجتماعی! و ...

همه و همه مولفه های معنادار امنیت اند. امروزه در جامعه ی ما حقیقتن امنیت اقتصادی افراد و خانوارها تحت الشعاع احتمالات رعب انگیزی است که تصور ان برای هر فرد فرد ما قابل انکار نیست! از غم نان گرفته برای خانوارهای کم درامد تا غم های اقتصادی و بدهکاری های بزرگ و کوچک افراد و شرکت ها و موسسات! ما در یک شرایط نابسامان اقتصادی در حال دست و پا زدنیم! عدم امنیت و اطمینان در این بعد از زندگی مردمان جامعه تاثیر آشکار در فرهنگ و رفتار ما دارد! حجم عصبیت ها و پرخاشگریهای افراد آشکارا در تعاملات روزمره گواه آشکاری بر این مقوله بوده و هست! روح و روان های خسته با مشکلات و عدم اطمینان های اقتصادی! و ...

در همین راستا کم نیستند افرادی که درامد و دارایی یک عمر خود را در طبق اخلاص قرار داده و به امید خرید ملکی وارد یک معامله اقتصادی مالی می شوند! سزاوار نیست در این برهه تاریخی و کم اعتماد و کم اطمینان اقتصادی در دام طمعکاران و کلاهبرداران بیافتند! اگرچه باید یادآور شد که بخش اعظمی از این به دام افتادن ها و گرفتاریها به دلیل تعلل بسیار و نابخردی و ندانم کاری افراد است! توضیح بیشتر انکه ما مردمی هستیم که بیشتر از انکه به صدق و راستی بها دهیم به دروغ های پر اب و تاب بها می دهیم! و بجای شنیدن حرف راست و صادق تمایل به شنیدن دروغ های صادق نماییم! درصد افراد مال باخته در امور اقتصادی و دارای گواه آشکاری برا این مهم است! نتیجه ی این رفتارها عدم اطمینان و رخت بر بستن اطمینان و امنیت اقتصادی خواهد بود!

با تکرار این رفتارها جامعه نگاهش را به قشر دلال و مشاورین املاک به حق! تغییر می دهد! این پیامد تاثیر مستقیم بر روند خرید ها و فروش ها می گذارد! اما داستانها همچنان ادامه دارد! خواسته یا ناخواسته! راه گریزی نیست بسیاری از راه ها در این سرای ایران زمین یکپارچه از اول اشتبه بوده و هست! گتره ای و فله ای عمل نمودن و نداشتن مبنا و معیارهای تحقیقی برای انجام امور رفغته رفته بساط هر گونه اعتماد و اعتمادی را محو خواهد کرد! و این حس خیلی بدی را در درون هریک از ما القا خواهد کرد که فقط و فقط در فکر خودمان باشیم و بس! و امنیت که یک شاخصه ی اجتماعی و مدنی است به یک مقوله ی خصوصی و خصومتی و انحصاری تبدیل می شود و این بدترین توع افت تهدید کننده ی هر اجتماعی ست! که متاسفانه بنیانها ی فکری و فرهنگی ما را با مدیریت های ناصیحیح و نا آزموده به اضمحلال می برد.

در همین اثنا یاسوج ملک رسالت صیانت از امنیت مالی را ولو برای یک مشتری در ماه یا سال با ذره بین تیم کارشناسی خود پیگیری و دنبال می کند و با ارایه بهترین مشاوره ها و رویکرد ها بهای سنگینی را برای شاخصه ی امنیت لحاظ می کند. هر اعتمادی در یاسوج ملک با اعتماد و اطمینان چندین برابر پاسخ داده شده و ورود به مقوله های امنیت گریز اقتصادی را برای حفظ شان و کرامت خود و مشتریان نیک اندیش جایز ندانسته و اصلن به چنین مقوله هایی ورود نمی کند.

با مهر

مهراد

مدیر دفتر یاسوج ملک

/ 0 نظر / 12 بازدید